به گزارش نشنال جئوگرافیک، پس از مرگ آخرین کرگدن سفید شمالی، بنیاد حیات وحش آفریقا (AWF) قصد دارد با کشت سلول های به دست آمده از کرگدن های ماده (دو کرگدن ماده از این نوع تحت حفاظت باقی مانده است) و تلقیح مصنوعی، نسل این کرگدن را ادامه دهند. هزینه این پروژه 9 میلیون دلار برآورد شده است.