در 10 سال گذشته، افراد بسیاری ادعا کرده اند که مبتلا به تریپوفوبیا (Trypophobia) هستند؛ یعنی ترس از هر چیزی که حفره های کوچکی داشته باشد. تحقیقات اخیر نشان داده اند مردم در واقع از حفره ها نمی ترسند بلکه تصویر حفره های تجمع یافته ای با خصوصیات بصری خاص، در آن ها هراسی ناخودآگاه ایجاد می کند (تصویر: حقیقت تلخی که متاسفانه بعد از مشاهده تصاویر جستجوی عبارت trypophobia در می یابیم!).


به ادامه مطلب مراجعه کنید