کاوشگر خورشیدی پارکر (Parker Solar Probe) که سریع ترین و مستحکم ترین ساخته دست بشر است توسط ناسا با موفقیت روانه خورشید شد. ناسا کاوشگر خورشیدی پارکر را 3:31 صبح سوار بر موشک "دلتا IV" متعلق به اتحادیه پرتاب های آمریکا (ULA) از پایگاه هوایی کیپ کاناورال (Cape Canaveral) واقع در فلوریدای آمریکا با موفقیت به فضا پرتاب کرد.


به ادامه مطلب مراجعه کنید