کاوشگر خورشیدی پارکر (Parker Solar Probe) که سریع ترین و مستحکم ترین ساخته دست بشر است توسط ناسا با موفقیت روانه خورشید شد. ناسا کاوشگر خورشیدی پارکر را 3:31 صبح سوار بر موشک "دلتا IV" متعلق به اتحادیه پرتاب های آمریکا (ULA) از پایگاه هوایی کیپ کاناورال (Cape Canaveral) واقع در فلوریدای آمریکا با موفقیت به فضا پرتاب کرد.


به ادامه مطلب مراجعه کنید


 کاوشگر خورشیدی پارکر به منظور مطالعه تاج خورشید و باد های خورشیدی، به نزدیکترین فاصله تا خورشید، یعنی 6 میلیون کیلومتری سطح خورشید که تاج خورشیدی یا کرونا (corona) قرار دارد، خواهد رفت که تاکنون هیچ کاوشگری موفق به این کار نشده است. پارکر که سریع‌ترین و مستحکم ترین ساخته دست بشر است توسط ناسا با موفقیت روانه خورشید شد.


 کاوشگر خورشیدی پارکر به منظور مطالعه تاج خورشید و بادهای خورشیدی، به نزدیکترین فاصله تا خورشید، یعنی 6 میلیون کیلومتری سطح خورشید که تاج خورشیدی یا کرونا قرار دارد، خواهد رفت که تاکنون هیچ کاوشگری موفق به این کار نشده است. این کاوشگر قرار است برخی اسرار بنیادین خورشید را آشکار کند: راز تاج سوزان خورشید که 300 بار از سطح خورشید داغ تر است، چیست؟ چه چیزی باد های فراصوتی خورشیدی را می راند؟ و در نهایت چه چیزی ذرات پر انرژی خورشیدی را چنان شتابی می دهد که با سرعتی بیش از نصف سرعت نور از خورشید رانده می شوند؟خبر و فیلم پرتاب در ایسنا

خبر در سایت ناسا