۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۶ ثبت شده است

ریچارد فاینمن: مردی مسلط به هزاران زبان!

ریچارد فاینمن: مردی مسلط به هزاران زبان!

 مرد شوخ طبع فیزیک معاصر، ریچارد فیلیپس فاینمن در یازدهم می چشم به جهان گشود. به مناسبت زادروز فاینمن، بد نیست یکی از خاطرات کوتاه آمیخته به طنز وی را بخوانیم.

به ادامه مطلب مراجعه کنید.

۱ نظر
bio .k
تجدید نظر در شیوه تکامل مغز مهره داران با مطالعات جدید

تجدید نظر در شیوه تکامل مغز مهره داران با مطالعات جدید

مطالعه اخیری که در PLOS Biology منتشر شده است، اطلاعاتی به دست می دهد که اساسا ایده رایج را درباره فرایند شکل گیری مغز در مهره داران تغییر می دهد و مسیر احتمالی تکامل آن را روشن می کند (تصویر: یک تیغه دار).

به ادامه مطلب مراجعه کنید.

۰ نظر
bio .k