خسرو جعفری زاده، مدیر انجمن نجوم اهواز، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این رویداد نجومی که هر ساله در 21 یا 22 مرداد ماه به اوج خود می رسد، اظهار داشت: "بارش شهابی برساووشی یکی از رویدادهای دیدنی و جذاب در تابستان بوده که منشاء آن گرد وغبار بازمانده از دنبال دار سوئیفت-تاتل/109P است". 


به ادامه مطلب مراجعه کنید.


وی افزود: "زمین در مسیر حرکت خود به دور خورشید از بین گرد و غبار بازمانده از این دنبال دار عبور می کند و این ذرات باقی مانده بر اثر برخورد با جو زمین می سوزند و شهاب‌ها را به وجود می آورند."

جعفری زاده با بیان اینکه در اوج بارش شهابی برساووشی، می توان تعداد 120 تا 200 شهاب را با چشم غیر مسلح در آسمان دید، افزود: "برای دیدن این بارش شهابی کافی است در زیر آسمان تاریک و به دور از نور شهر، نگاهی به آسمان بیاندازیم تا بتوان شهاب‌ها را رصد کرد."


وی ادامه داد: "اگر بعد از دیدن هر شهاب، معکوس جهت حرکت شهاب ها را امتداد دهیم، به نقطه ای مشخص در آسمان می رسیم که در صورت فلکی برساووش قرار دارد که به آن کانون بارش می گویند."

این کارشناس نجوم در رابطه به منشاء بارش‌های شهابی گفت: "وقتی دنباله دارها به نزدیک خورشید می رسند، غبارهای سطح دنباله دار در فضا ( مسیر حرکت دنباله دار ) رها می شوند و در نهایت دنباله ای را به وجود می آورند که با عبور زمین از بین این ذرات بارش شهابی پدید می آید."


جعفری زاده افزود: "زمان اوج بارش شهابی برساووشی امسال، ساعت 17 تا  20 روز جمعه 22 مرداد به وقت ایران است؛ اما به دلیل اینکه در این زمان صورت فلکی برساووش و کانون بارش در زیر افق قرار دارد، می بایست تا ساعت 23 منتظر بمانیموی افزود: "در این شب ماه با فاز 69 درصد در آسمان است که برای دیدن بارش شهابی نور آن مزاحم رصد است، ولی با غروب ماه در ساعت 1 بامداد روز 23 مرداد ماه، آسمان تاریک می شود ودر نهایت شهاب ها به راحتی دیده می شوند."


وی با بیان اینکه این رویداد با چشم غیر مسلح قابل مشاهده است، گفت معیاری برای سنجش تعداد شهاب های بارش شهابی وجود دارد که به آن ZHR می گویند؛ به این معنی که تعداد شهاب های رصد شده در  یک ساعت در زمانی که کانون بارش در خط سمت الراس قرار داشته باشد.


 وی ادامه داد: "برای بدست آوردن معیار ZHR به حداقل 10 رصدگر و 10 نفر ثبت کننده‌ نیاز است که در زمانی که کانون بارش به بیشترین ارتفاع در آسمان شب رسید، تعداد شهاب‌ها را در طی یک ساعت ثبت کنند. به طور مثال ZHR بارش شهابی برساووشی برای مرداد ماه امسال در بهترین حالت به 150 عدد در یک ساعت می رسد."


منبع: مهر


 پی نوشت:

1- متاسفانه در اغلب خبرگزاری ها به اشتباه برساووش را پرساووش نامیده اند. اگر جایی دیدید اطلاع بدید.


2- از امشب تا فردا سر ها همه رو به آسمان :)