کارل لینه، پدر علم تاکسونومی، بی شک از دقیق ترین دانشمندان علوم زیستی است. اگر بخواهیم یکی از نشانه های دقت ورزی وی را نشان بدهیم ساعت گیاهی او، یکی از بهترین مثال هاست.

به ادامه مطلب مراجعه کنید.


 کارل لینه در طول چندین سال مشاهده کرده بود که گل های بسیاری از گیاهان متناوبا باز و بسته می شود و این زمان ها از گونه ای به گونه دیگر متفاوت اند. چیدن گل ها بر اساس توالی زمان گلدهی در طول روز، نوعی ساعت را به وجود می آورد که لینه در کتاب ماندگار خود به نام Philisophia Botanica، آن را ساعت گل ها یا Horologium Florae نامید.


 البته که لینه از پاسخ گیاهان در برابر طول روز های متفاوت (پدیده ای که فتوپریودیسم نامیده می شود) ناآگاه بود، اما به علت قرار گرفتن شهر اوپسالا [شهری در نزدیکی استکهلم، محل تحصیل لینه- مترجم] در عرض جغرافیایی 60 درجه شمالی، بسیاری از گیاهان منتخب لینه، گونه های روزبلند بوده اند. فهرست او همچنین گونه هایی را که بی تفاوت نسبت به طول شب و روز گل می دهند، شامل می شد. این گیاهان روز خنثی برای نمایش زمان مفید نیستند چرا که زمان گلدهی آن ها در طول یک فصل متنوع است.


 طی نیمه اول قرن نوزدهم باغ های گیاه شناختی تلاش کردند تا ساعت های گیاهی بسازند اما به موفقیت چندانی دست نیافتند. چرا که بسیاری از گیاهان فهرست شده توسط لینه در یک فصل گل نمی دهند. در ادامه فهرست نام و زمان گلدهی هر یک از گل های ساعت را مشاهده می کنید.


در جدول بالایی، ساعاتی که گل گونه های گیاهی مذکور باز می شود و در جدول پایینی ساعاتی که گل ها بسته می شوند، در اوپسالا و اینسبروک (در اتریش) نمایش داده شده است.


 اگر می خواهید هنگام گردش در اطراف شهر زمان را بدانید، به یاد داشته باشید که نه تنها زمان گشوده شدن و بسته شدن برخی از گل ها در طول فصل و حتی ماه متفاوت است بلکه در آب و هوا های مختلف و ارتفاعات مختلف، می تواند تغییر کند.


منبع:

Gardiner, B.G. 2007, Linnaeus' Floral Clock, The Linnean Society of London.