مطالعه اخیر در نشریه The Science of Nature، نشان می دهد کرم های لوله ای بزرگ ساکن اعماق سرد خلیج مکزیک از جانوران دارای بیشترین طول عمر هستند.

به ادامه مطلب مراجعه کنید.


 به نقل از سرپرست نویسندگان، آلان دورکین (Alanna Durkin)، از دانشگاه تمپل، افراد گونه Escarpia laminata، حدود 100 تا 200 سال عمر می کنند در حالی که عمر برخی از آن ها حتی به 3 قرن می رسد. گونه مذکور نوعی کرم لوله ای است که در عمق 1000 تا 3300 متری زیر سطح آب خلیج مکزیک زندگی می کند و از منافذ خود هیدروژن سولفید، متان و مایعات غنی از هیدروکربن ترشح می کنند.

 از آن جایی که اطلاعات اندکی درباره این گونه و دوران زندگی آن وجود دارد، دورکین و همکارانش تصمیم گرفتند طول عمر آن را تخمین بزنند. تیم پژوهشی همچنین قصد داشت بداند آیا این گونه از کرم ها به اندازه گونه های مناطق کم عمق تر مانند Lamellibrachia luymesi و Seepiophila jonesi عمر می کنند یا نه.

 پژوهشگران 356 کرم لوله ای را از مناطق مختلف خلیج مکزیک جمع آوری کرده و علامت گذاری کردند. این روش الگوسازی رشد سالانه، نخستین بار برای محاسبه سن Lamellibrachia luymesi استفاده شد که تخمین زده شد تا 250 سال زندگی می کند. سپس الگوی رشد متوسط فردی، توسعه داده می شود تا نرخ مرگ و میر و نرخ به کار گماری [Recruitment، آبزیان تازه به بلوغ رسیده با رسیدن به سن و اندازه ای خاص، به بخشی از جمعیت تبدیل می شوند که نقشی را ایفا می کند. این امر به کار گماری نام دارد- مترجم] را شامل شود و بتوان مدل شبیه سازی شده ای را از کل جمعیت بنا کرد.

 روش های به کار برده شده در سطح فرد و جمعیت، نشان می دهند که E. laminata های بزرگ بیش از 250 سال زندگی کرده اند. پیش بینی می شود که یک E. laminata با طول نیم متر، 202 سال عمر دارد. بنابراین افراد این گونه بیش از خویشاوندان خود یعنی L. luymesi و S. jonesi عمر می کنند. تخمین های قبلی بر پایه قوانین معمول حاکم بر اندازه پیکر و دمای محیطی، بسیار با این مقدار فاصله داشتند.

 دورکین می گوید نرخ مرگ و میر بسیار پایین E. laminata به تکامل طول عمر طولانی آن کمک کرده است. این نتایج از این نظریه حمایت می کنند که در غیاب تهدیدات خارجی، انتخاب طبیعی افرادی را بر خواهد گزید که آهسته تر نمو بیابند و در سن بالا بتوانند به طور پیوسته تولید مثل کنند.

 در بین مهره داران ساکن خشکی، بیشترین طول عمر ثبت شده متعلق به لاکپشت بزرگ گالاپاگوس است که معادل 177 سال می باشد. این در حالی است که نهنگ های قطبی با 211 سال سن، به عنوان پستانداران دارای بیشترین طول عمر گزارش شده اند. اما چنانچه دورکین می گوید کلام های دریایی Arctica islandica با سن احتمالی 507 سال بیشترین طول عمر را بین جانوران غیر کلنی دارند.

متن کامل: Springer