پژوهش های جدید پیشنهاد می کنند که فسیل های کنونی گونه ی شناخته شده و مرموز سرده ی انسان، Homo naledi، احتمالا جوان تر از چیزی هستند که پیش از این حدس زده می شد.

به ادامه مطلب مراجعه کنید.


 درخت های تکاملی انسان نما ها که به صورت آماری و برگرفته از اندازه گیری های مربوط به جمجمه و دندان بودند، نشان می دهند که هومو نالدی حدود 912000 سال پیش زندگی می کرده است. این نتیجه ی پژوهش مانا دمبو (Mana Dembo) و همکاران دیرینه شناس او در دانشگاه سیمون فریسر (Simon Fraser) کاناداست. این حدسی موقتی است زیرا پژوهشگران هنوز باید استخوان های هومو نالدی یا رسوبات باقی مانده از آن را که استخراج شده اند، تاریخ گذاری کنند (مقاله ی مذکور).


 نخستین پژوهشگرانی که استخوان های هومو نالدی را مطالعه کردند، شباهت هایی را بین جمجمه و چندین بخش دیگر بدن با گونه های ابتدایی سرده ی Homo گزارش کردند و آن ها را بین 2.5 تا 1.5 میلیون سال پیش تاریخ گذاری کردند. مقایسه بین جمجمه ی هومو نالدی با 10 گونه ی انسان نمای دیگر که توسط J.Francis Thackeray و دیرینه شناسان دانشگاه Witwatersand یوهانسبورگ انجام شد، به نتایج مشابهی رسید. آن ها نوامبر و دسامبر 2015 در نشریه ی علم آفریقای جنوبی (South African journal of Science) اظهار کردند که هومو نالدی تقریبا 2 میلیون سال پیش زندگی می کرد.


 اما دمبو مخالف است. گروه او مطابق با مناسب ترین اندازه گیری های جمجمه و دندان هومو نالدی و 20 گونه ی انسان نما، گوریل و شامپانزه، شصت هزار درخت تکاملی ممکن را آزمودند. تحلیل های جدید هومو نالدی را از سرده ی Homo می دانند؛ اما هنوز مشخص نیست که این هومو از کدام گونه است: انسان بخرد (Homo sapiens)، هابیت (Homo floresiensis) یا استرالوپیتکوس (Australopithecus sediba).


 گروه دمبو، هیچ نشانه ای از تعلق هومو نالدی به نوعی هومو ارکتوس (Homo erectus) نیافتند؛ این برخلاف تصور برخی دانشمندان دیگر است. هومو ارکتوس 1.8 میلیون سال قبل در آفریقا پدیدار و به سرعت در غرب آسیا پراکنده شد.  برخلاف کریستوف زولیکوفر (Christoph Zollikofer) از دانشگاه زوریخ که معتقد بود استخوان های هومو نالدی شکلی از هومو ارکتوس را نشان می دهند، مدل آماری دمبو تصور می کند تفاوت در اشکال جمجمه و دندان هومو ارکتوس در سراسر آفریقا و آسیا بسیار کم است.


 دمبو می گوید مقایسه های آماری بیشتر برای اندازه ی استخوان های تنه و اندام های حرکتی به توضیح ارتباط های تکاملی هومو نالدی کمک می کند.


 بر پایه ی تاریخ گذاری های زمین شناختی برای انسان نما هایی جز هومو نالدی، پژوهشگران سرعت فرگشت جمجمه و دندان را در هر گونه اندازه گیری کرده اند. این نتایج پژوهشگران را قادر کرده است تا سن هومو نالدی را حدس بزنند.


 دمبو می گوید: "هومو نالدی احتمالا کمتر از یک میلیون سال سن دارد." او این تخمین را معقولانه و محکم می داند زیرا عمرسنجی های این چنینی برای دیگر انسان نما اغلب نزدیکی زیادی با عمرسنجی های مطالعات فسیلی و رسوبی داشته است. در تعداد اندکی از موارد، تخمین عمر زمین شناختی و آماری 800 هزار سال یا بیشتر با واقعیت تفاوت داشته است.


 هومو نالدی های دارای مغز کوچک، همزمان با هومو ساپینس های دارای مغز بزرگ در آفریقا زندگی می کرده اند. درست همانطور که در آسیای جنوب شرق، هومو فلورسینسیس های دارای مغز کوچک همزمان با هومو ارکتوس ها و هومو ساپینس های دارای مغز بزرگ زندگی می کردند. دمبو می گوید اگر این فرضیات درست باشند، امکان دارد ابزار های سنگی یک میلیون ساله ی یافت شده در جنوب آفریقا را هومو نالدی ساخته باشد.


 متیو توچری (Matthew Tocheri) دیرینه شناس از دانشگاه Lakehead کانادا می گوید: "عمر کم هومو نالدی نباید غیرمنتظره باشد." او خاطر نشان می کند که به نظر می رسد دست کم تعدادی از استخوان هومو نالدی فسیل نشده اند.


هر گونه بهره برداری از مطلب تنها با ذکر نام وبلاگ "زندگی و علم" مجاز است.

منبع: Science news